ALPHAMIND BUSINESS SUCCESS

Το πρόγραμμα Alphamind business success είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για φιλόδοξους επιχειρηματίες που θέλουν να πετύχουν περισσότερα και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλες τις προκλήσεις στην επιχείρηση τους ειδικά τις προκλήσεις που αφορούν την οικονομική επιτυχία.

Αναπτύσσεται σε δύο εξίσου σημαντικούς πυλώνες, ο πρώτος αφορά το προσωπικό coaching για τον ιδιοκτήτη ή και τον διαχειριστή ή διευθυντή που παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις και το πρόγραμμα αυτό δανείζεται πολλά χαρακτηριστικά από το πρόγραμμα Alphamind Leadership σε μια πολύ εξατομικευμένη προσέγγιση, και ο δεύτερος πυλώνας είναι το πρόγραμμα Business Success που έχει να κάνει μόνο με την ίδια την εταιρεία την δομή της, τις μεθόδους, την βιωσιμότητα, και φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό, τους ανθρώπους και την ιδιαίτερη κουλτούρα της ίδιας της εταιρείας.

Πως λειτουργεί; Τι μεθόδους χρησιμοποιεί;

Το Alphamind Business Success πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε πολύ αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές NLP σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από πρωτόκολλα Neuroscience (πρωτόκολλα βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες Νευροεπιστημών) αλλά εδώ έχουμε ενσωματωμένες και στρατηγικές Business Success για επιτυχία και ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στην ενεργοποίηση και ανάπτυξη του σκεπτικού επιτυχίας και πλούτου wealth mindset στο προσωπικό (personal) πρόγραμμα.

 • Neurocoaching: Συμπεριλαμβάνει στρατηγικές και τακτικές Νeuroscience που μπορούν να εκμηδενίσουν το άγχος σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Αυτές οι στρατηγικές διδάσκονται μόνο στους CEO και senior executives των Fortune 500 εταιρειών.
 • Προγραμματίζει τον εγκέφαλο να λειτουργεί σε βέλτιστο επίπεδο προάγοντας την δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και επίλυση προβλημάτων.
 • Επίτευξη στόχων: Στρατηγικός σχεδιασμός και επίτευξη στόχων που δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
 • Λήψη αποφάσεων με καινοτόμες τεχνικές δίνοντας προτεραιότητα στις αξίες δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας.
 • Διευκρίνηση του οράματος της εταιρείας σας.
 • Personal branding:
  Η σημασία της εταιρικής ταυτότητας και η αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.
 • Ταυτοποίηση της εταιρικής  κουλτούρας

Τα αποτελέσματα - Τι κερδίζεις

 • Ξεκλειδώνεις  δυνατότητες που έχει ο  εγκέφαλος και μαθαίνεις να χρησιμοποιείς την δύναμή σου για να πετύχεις ότι θελήσεις στην ζωή.
 • Εγγυημένη οικονομική επιτυχία:
  Αποκτάς το σκεπτικό και τα απαραίτητα εργαλεία για να φτάσεις στην οικονομική επιτυχία και να την διατηρήσεις μια ολόκληρη ζωή.
 • Απεριόριστη αυτοπεποίθηση.
  Νιώθεις ο κυρίαρχος του κόσμου σε όλες τις περιστάσεις και λειτουργείς με αποφασιστικότητα και σιγουριά.
 • Αναβαθμισμένη οικονομική αυτοεκτίμηση.
  Ξέρεις την αξία σου και οι άλλοι καταλαβαίνουν και εκτιμούν την αξία σου σε όλες τις περιστάσεις.
 • Αδιάσπαστη προσωπική εικόνα – self – image.
  Επικοινωνείς προς τα έξω την εικόνα που θέλεις εύκολα και ξεκάθαρα ,και οι άλλοι σε αντιλαμβάνονται ακριβώς όπως θέλεις εσύ.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες προηγμένου επιπέδου.
  Μαθαίνεις στρατηγικές που δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό ,το φυσικό συστατικό επιτυχίας στην επιχειρηματικότητα.
 • Ελαχιστοποίηση όλων των φόβων.
  Μαθαίνεις τον μηχανισμό του φόβου και ξέρεις πως να αντιμετωπίσεις όλους τους φόβους ανά πάσα στιγμή και να τους εκμηδενίσεις με αποτελεσματικό τρόπο.
 • Αντιμετώπιση φοβιών και τραυματικών εμπειριών.
  Παρ ’όλο που οι φοβίες είναι αποτέλεσμα τραυματικών εμπειριών στο πρόγραμμα Alphamind Leadership αντιμετωπίζονται και ξεκαθαρίζονται μια και  καλή για να αφήσουν χώρο σε μια δυναμική προσέγγιση στην ζωή.
 • Συναισθηματικός έλεγχος.
  Μαθαίνεις πώς να ελέγχεις τα συναισθήματά σου έτσι ώστε να εστιάσεις στην επίτευξη των στόχων σου και στην επιτυχία σου εύκολα και ακούραστα
 • Όραμα και σκοπός
 • Θάρρος
 • Αυτοπεποίθηση
 • Θετική στάση
 • Ικανότητα να εμπνεύσεις τους άλλους
 • Δέσμευση και πάθος
 • Λειτουργίες λήψης αποφάσεων
 • Ανοικτό πνεύμα
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αποδοχή της ευθύνης
 • Δημιουργικότητα και Καινοτομία
 • Πρωτότυπη σκέψη
 • Ενδυνάμωση των άλλων
 • Ενσυναίσθηση
 • Συνεργασία
 • Προσπαθεί για την Αριστεία
 • Οδηγεί θέτοντας το παράδειγμα
 • Αγκαλιάζει την καινοτομία
 • Προωθεί την ευημερία
 • Υποστηρίζει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα
 • Πράττει με θάρρος
 • Ενδυναμώνει τους ανθρώπους
 • Καλλιεργεί τη συνεχή βελτίωση
 • Αναπτύσσει περιβάλλοντα με ανοιχτό μυαλό
 • Εγγυημένη οικονομική επιτυχία.
  Αποκτάς το σκεπτικό και τα απαραίτητα εργαλεία να φτάσεις την οικονομική επιτυχία και  να την διατηρήσεις για πάντα
 • Wealth mindset.
  Σκεπτικό πλούτου Μαθαίνεις και εφαρμόζεις τις ιδέες του growth mindset (νοοτροπία ανάπτυξης) και ταυτόχρονα απελευθερώνεσαι από περιοριστικές αντιλήψεις που αφορούν την οικονομική επιτυχία και ευημερία και τραύματα του παρελθόντος ή και προγραμματισμό από την παιδική ηλικία.
 • Απεριόριστη οικονομική αυτοπεποίθηση.
  Νιώθεις  ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και ξέρεις ότι θα πετύχεις τους οικονομικούς σου στόχους, μικρούς και  μεγάλους .
 • Ξεκαθαρίζεις το όραμα της εταιρείας σου.
  Ξέρεις προς τα που κατευθύνεσαι και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σου
 • Personal Branding.
  Εταιρική ταυτότητα Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και το ίδιο μοναδική είναι και κάθε εταιρεία Βρες τον τρόπο να επικοινωνήσεις τον ρόλο της εταιρείας σου στην αγορά.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός.
  Μάθε πως να εφαρμόζεις στρατηγικές και τακτικές για να πετύχεις τους στόχους της εταιρεία σου.
 • Πέτυχε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.
  Ανέλυσε τις δομές και τα ταλέντα του κάθε εργαζόμενου για να έχεις τον σωστό άνθρωπο στο σωστό πόστο
 • Καλλιέργησε μια νέα κουλτούρα επιτυχίας.
  Δημιούργησε μια νέα κουλτούρα θετικών προσδοκιών στην εταιρεία σου, δυνατές ομάδες που λειτουργούν με συνεργασία και ένα περιβάλλον που όλοι θα ήθελαν να δουλέψουν σ ’αυτό
 • Ενδυνάμωση ηγεσίας.
  Δημιούργησε νέους ενδυναμωμένους ηγέτες Leaders που μπορούν δυναμικά να πάνε την εταιρεία σου στο επόμενο επίπεδο επιτυχίας
 • Καινοτόμος σκέψη Innovative thinking.
  Ανάπτυξε ομάδες και εργαζόμενους που αγκαλιάζουν την καινοτομία και την δημιουργικότητα και  συνέχεια δημιουργούν νέες ιδέες για την βελτίωση της εταιρείας  και των   προϊόντων
 • Στρατηγικές marketing και πωλήσεων βασισμένες στις πιο σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις και τεχνικές.
  Η παραγωγικότητα από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα μάθε πως να διαφημίζεις το προϊόν σου και χρησιμοποίησε τελευταίας τεχνολογίας τεχνικές πωλήσεων σαν μέρος της εκπαίδευσης της εταιρείας σου.
Το πρόγραμμα Alphamind Business Success συμπεριλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις των εργαζομένων ειδικά αυτών που βρίσκονται σε θέσεις ηγεσίας Leaders και σεμινάρια και workshops (εργαστήρια) όπου χρειάζονται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ενδυνάμωση της κουλτούρας του οργανισμό.

"If what you are doing is not moving you towards your goals then it is moving you away from your goals"

Brian Tracy